Skip to content Skip to footer

ABOUT Most / The Bridge

Most / The Bridge is the oldest Croatian literary magazine dedicated to the promotion of Croatian literature abroad. Founded by Slavko Mihalić in 1966, it has been published continuously by Croatian Writers’ Association. The magazine’s main objective is to showcase the work of renowned Croatian authors (poets, writers, essayists, playwrights, critics, theorists) in translation into major world languages. Every year two double issues of the magazine are published with each issue totaling about 250 pages. The magazine’s main sections include: the issue’s focus, Croatian poetry, prose, drama and essays, literary criticism, columns on current literary production, news on Croatian literature abroad.

The mission of Most / The Bridge is the promotion of the best of Croatian literature, with special attention to its historical, poetic and geographical complexity. This is why the magazine strives to publish Croatian writers from all parts of Croatia, as well as those living and working abroad.

O ČASOPISU Most / The Bridge

Časopis Most/ The Bridge najstariji je hrvatski časopis za promicanje hrvatske književnosti u inozemstvu. Osnovao ga je Slavko Mihalić 1966. godine i do danas neprekidno izlazi u nakladi Društva hrvatskih književnika. Glavna mu je funkcija predstavljanje tekstova istaknutih hrvatskih književnika (pjesnika, prozaika, esejista, dramatičara, kritičara, teoretičara), prevedenih na najvažnije svjetske jezike. Godišnje budu objavljena dva dvobroja časopisa, a svaki dvobroj ima oko 250 stranica. Glavne rubrike časopisa: tema broja, hrvatska poezija, proza, drama i eseji, književna kritika, kolumne o tekućoj književnoj produkciji, vijesti u vezi s hrvatskom književnošću u inozemstvu.

Zadaća časopisa Most/ The Bridge je promicanje hrvatske književnosti u njezinim najkvalitetnijim manifestacijama, kao i u njezinoj povijesnoj, poetičkoj i geografskoj cjelokupnosti. Zato nastojimo objavljivati tekstove hrvatskih književnika iz cijele domovine, kao i onih izvan domovine.

Društvo hrvatskih književnika
Trg bana Josipa Jelačića 7/ I, Zagreb

Most – The Bridge © All Rights Reserved.